Ach! Co to był za ślub!

Ach! Co to był za ślub!” czyli nasze ślubne histore – wystawa fotografii to lokalna inicjatywa autorstwa Stowarzyszenia Akademia Trzeciego Wieku w Kłobucku, której celem było dotarcie do wspólnej, lokalnej historii oraz integracja seniorów. Odbyła się ona 14 października 2018 r. jako jedna z imprez I Kłobuckich Senioraliów. Od godz. 16:00 w sali wystawowej MOK Kłobuck można było oglądać zgromadzone fotografie ślubne z lat 50., 60. i 70. XX wieku przedstawiające mieszkańców Kłobucka i Łobodna, m.in.: Teresa i Henryk Owczarkowie, Henryka i Leon Kołodziejczyk, Alfreda i Jerzy Gmyrkowie, Helena i Józef Dittman, Grażyna i Waldemar Sygudowie, Regina i Marian Sygudowie, Barbara i Tadeusz Dudek, Marianna i Stefan Huć, Władysława i Józef Balas, Halina i Kazimierz Kędziorowie, Mieczysława i Janusz Borowscy, Maria Wyciślok i Ignacy Nowak. Zebrano łącznie 19 zdjęć, które wydrukowane w powiększeniu w kolorze sepii, stworzyły i oddały klimat tamtych lat. Nie wszystkie osoby ze zdjęć były na wernisażu, ponieważ niestety już nie żyją, były za to ich dzieci i wnuki. Wspomnieniom i opowiadaniom towarzyszącym tym osobom w dniu ich ślubu nie było końca. Sentymentalne opowieści sypały się jak z rękawa, kręciła się łezka w oku. Jedna pani , krawcowa rozpoznała na zdjęciu suknię ślubną, którą szyła pannie młodej . Inne panie pochwaliły ją, że suknia jest doskonale odszyta i leży jak ulał na pannie młodej, i że teraz takich to nie ma… , wtedy to były czasy…. i tak zaczęły się wzdychania jak to kiedyś było lepiej, a za naszych czasów …, itd. i itp. A przecież zawsze za naszych czasów jest lepiej. Inicjatywa ta pozwoliła nam ocalić od zapomnienia historie pojedynczych osób, które złożyły się z kolei na historię naszej miejscowości. Kłobuccy seniorzy mieli wspaniałą okazję do spotkania towarzyskiego, spędzenia czasu wolnego na imprezie kulturalnej jaką był wernisaż wystawy. Nie byli w tym dniu sami, otaczały ich rodziny, dzieci, wnukowie, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi. Dobrze, że na scenie czekał już na wszystkich , specjalnie zaproszony na ten dzień p. Jerzy Połomski, który swymi piosenkami dośpiewał klimat tamtych lat. Ach, cóż to były za czasy….

Archiwalna wersja strony

Jeżeli Państwo szukają informacji archiwalnych dotyczących działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Kłobucku, zapraszamy na stronę archiwum.mokklobuck.pl.

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Mirosław Górski legitymujący się legitymacją służbową nr: 2017/01/003; adres do korespondencji: ul. Zamkowa 58b, 95-200 Pabianice; e-mail: miroslaw.gorski@elitpartner.pl; telefon: 733 994 608.

3. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków oraz realizacja uprawnień określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż okres wymagany ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.), licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niepodaniach danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.

8. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.