Ach! Co to był za ślub!

Ach! Co to był za ślub!” czyli nasze ślubne histore – wystawa fotografii to lokalna inicjatywa autorstwa Stowarzyszenia Akademia Trzeciego Wieku w Kłobucku, której celem było dotarcie do wspólnej, lokalnej historii oraz integracja seniorów. Odbyła się ona 14 października 2018 r. jako jedna z imprez I Kłobuckich Senioraliów. Od godz. 16:00 w sali wystawowej MOK Kłobuck można było oglądać zgromadzone fotografie ślubne z lat 50., 60. i 70. XX wieku przedstawiające mieszkańców Kłobucka i Łobodna, m.in.: Teresa i Henryk Owczarkowie, Henryka i Leon Kołodziejczyk, Alfreda i Jerzy Gmyrkowie, Helena i Józef Dittman, Grażyna i Waldemar Sygudowie, Regina i Marian Sygudowie, Barbara i Tadeusz Dudek, Marianna i Stefan Huć, Władysława i Józef Balas, Halina i Kazimierz Kędziorowie, Mieczysława i Janusz Borowscy, Maria Wyciślok i Ignacy Nowak. Zebrano łącznie 19 zdjęć, które wydrukowane w powiększeniu w kolorze sepii, stworzyły i oddały klimat tamtych lat. Nie wszystkie osoby ze zdjęć były na wernisażu, ponieważ niestety już nie żyją, były za to ich dzieci i wnuki. Wspomnieniom i opowiadaniom towarzyszącym tym osobom w dniu ich ślubu nie było końca. Sentymentalne opowieści sypały się jak z rękawa, kręciła się łezka w oku. Jedna pani , krawcowa rozpoznała na zdjęciu suknię ślubną, którą szyła pannie młodej . Inne panie pochwaliły ją, że suknia jest doskonale odszyta i leży jak ulał na pannie młodej, i że teraz takich to nie ma… , wtedy to były czasy…. i tak zaczęły się wzdychania jak to kiedyś było lepiej, a za naszych czasów …, itd. i itp. A przecież zawsze za naszych czasów jest lepiej. Inicjatywa ta pozwoliła nam ocalić od zapomnienia historie pojedynczych osób, które złożyły się z kolei na historię naszej miejscowości. Kłobuccy seniorzy mieli wspaniałą okazję do spotkania towarzyskiego, spędzenia czasu wolnego na imprezie kulturalnej jaką był wernisaż wystawy. Nie byli w tym dniu sami, otaczały ich rodziny, dzieci, wnukowie, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi. Dobrze, że na scenie czekał już na wszystkich , specjalnie zaproszony na ten dzień p. Jerzy Połomski, który swymi piosenkami dośpiewał klimat tamtych lat. Ach, cóż to były za czasy….

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w formach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawnione następującym odbiorcom:

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku mają prawo do:

Przekazywanie danych do państw trzecich:
Dane będą przekazywane do Facebook Ireland Ltd. i Google LLC, którego międzynarodowy charakter powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu są stosowane przez organizację standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Skip to content