Ach! Co to był za ślub!

Ach! Co to był za ślub!” czyli nasze ślubne histore – wystawa fotografii to lokalna inicjatywa autorstwa Stowarzyszenia Akademia Trzeciego Wieku w Kłobucku, której celem było dotarcie do wspólnej, lokalnej historii oraz integracja seniorów. Odbyła się ona 14 października 2018 r. jako jedna z imprez I Kłobuckich Senioraliów. Od godz. 16:00 w sali wystawowej MOK Kłobuck można było oglądać zgromadzone fotografie ślubne z lat 50., 60. i 70. XX wieku przedstawiające mieszkańców Kłobucka i Łobodna, m.in.: Teresa i Henryk Owczarkowie, Henryka i Leon Kołodziejczyk, Alfreda i Jerzy Gmyrkowie, Helena i Józef Dittman, Grażyna i Waldemar Sygudowie, Regina i Marian Sygudowie, Barbara i Tadeusz Dudek, Marianna i Stefan Huć, Władysława i Józef Balas, Halina i Kazimierz Kędziorowie, Mieczysława i Janusz Borowscy, Maria Wyciślok i Ignacy Nowak. Zebrano łącznie 19 zdjęć, które wydrukowane w powiększeniu w kolorze sepii, stworzyły i oddały klimat tamtych lat. Nie wszystkie osoby ze zdjęć były na wernisażu, ponieważ niestety już nie żyją, były za to ich dzieci i wnuki. Wspomnieniom i opowiadaniom towarzyszącym tym osobom w dniu ich ślubu nie było końca. Sentymentalne opowieści sypały się jak z rękawa, kręciła się łezka w oku. Jedna pani , krawcowa rozpoznała na zdjęciu suknię ślubną, którą szyła pannie młodej . Inne panie pochwaliły ją, że suknia jest doskonale odszyta i leży jak ulał na pannie młodej, i że teraz takich to nie ma… , wtedy to były czasy…. i tak zaczęły się wzdychania jak to kiedyś było lepiej, a za naszych czasów …, itd. i itp. A przecież zawsze za naszych czasów jest lepiej. Inicjatywa ta pozwoliła nam ocalić od zapomnienia historie pojedynczych osób, które złożyły się z kolei na historię naszej miejscowości. Kłobuccy seniorzy mieli wspaniałą okazję do spotkania towarzyskiego, spędzenia czasu wolnego na imprezie kulturalnej jaką był wernisaż wystawy. Nie byli w tym dniu sami, otaczały ich rodziny, dzieci, wnukowie, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi. Dobrze, że na scenie czekał już na wszystkich , specjalnie zaproszony na ten dzień p. Jerzy Połomski, który swymi piosenkami dośpiewał klimat tamtych lat. Ach, cóż to były za czasy….

Klauzula informacyjna RODO

Stosownie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.

Dane kontaktowe:
Z Administratorem można się skontaktować:

Inspektor Ochrony Danych:
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Mirosław Górski z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: miroslaw.gorski@elitpartner.pl lub pisemnie (na adres siedziby: Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych:
Dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, w celach:

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu pracodawcy, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonym w umowie usług na rzecz pracodawcy, na przykład: usługi teleinformatyczne, usług drukarskie, usługi prawne i doradcze.

Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z rozporządzenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, macie Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Miejskiego Ośrodka Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.